Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd behandling till följd av en komplikation efter kejsarsnitt.

Anmälan gäller en patient som genomgick ett planerat kejsarsnitt. Dagen efter ingreppet hade patienten först nedsatt urinproduktion senare blod i urinen samt lågt blodvärde. Efter behandling förbättrades tillståndet något och under nästkommande natt gjordes en skiktröntgen som visade en blodansamling i buken. Trots åtgärder blev patienten inte bättre och beslut om akut operation togs. Patienten blev dock snabbt sämre och fick omedelbart föras till operation där en stor skada på urinblåsan upptäcktes. Efter operationen blev patienten bättre och kunde sedan skrivas hem två veckor senare.

En händelseanalys pågår.

Anmälans diarienummer: LK/170126