Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient kan ha drabbats av en fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som sökte akut på grund av yrsel, feber och upplevd ostadighetskänsla. Patienten lades in för observation. Nästföljande dag hade patienten spontant förbättrats och återgick till hemmet.

Någon dag senare återkom patienten med hög feber och stigande infektionsparametrar. Patienten lades in för utredning och flyttas senare från vårdavdelning till infektionsavdelning för vidare utredning och behandling.

Utredningen ingav misstanke om atypisk lunginflammation, vilket senare bekräftades, och behandlingen förändras. Patienten förbättras succesivt men blev efter 14 dagar plötsligt medvetslös och togs akut till datortomografi som visade misstänkt lillhjärnsinfarkt. Kompletterande undersökning visade akut lillhjärnsinfarkt samt hjärnstamsinfarkt.

En händelseanalys pågår.

Anmälans diarienummer: LK/150050