Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som sökte vårdcentral på grund av besvär i knä och fot. Utöver röntgenundersökningen togs också ett blodsockerprov. Patienten fick besked om att blodsockerprovet tydde på diabetes och att ytterligare undersökningar behövde göras. 10 månader senare när patienten efterlyser provsvaren upptäcks att provtagningsresultat inte meddelats patienten.

Anmälans diarienummer: LK/150265