Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som sökte vårdcentral på grund av försämrad känsel, balans och gångförmåga. Efter en bedömning hos neurologen skickades en remiss till röntgen med önskemål om att en röntgen av hals och bröstrygg skulle göras inom ett par veckor. Efter en lång väntetid gjordes en röntgen av patienten som visade sig ha ett stort diskbråck. Operation gjordes i Uppsala och patienten rehabiliterades och återgick till hemmet med nedsatt gångförmåga.

Anmälans diarienummer: LK/150246