Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient drabbats av en fördröjd diagnos.

Patienten uppsökte vårdcentral på grund av halsont och läkare gjorde bedömningen luftvägsinfektion.

Patienten inkom två dagar senare med ambulans till akutmottagningen i Arvika då patienten blivit sämre under natten. Med misstanke om struplocksinflammation skickades patienten vidare till Centralsjukhuset för vård på intensivvårdsavdelningen. Patienten fick fortsatt vård på vårdavdelning och återvände senare till hemmet med fortsatt uppföljning.

Anmälans diarienummer: LK/150311