Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som besökte vårdcentral för att ta bort en hudförändring. Ett prov togs och skickades för kontroll. När patienten senare kontaktar vårdcentralen för att få besked om provsvaret upptäcktes att en förväxling hade skett. Svaret visade hudförändringar och behandling påbörjades.

Anmälans diarienummer: LK/163179