Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan sedan ett barn drabbats av fördröjd diagnos.

En förälder kontaktade vårdcentralen då patienten ofta var kissnödig och ibland hade sveda. Provtagning innan läkarbesök genomfördes samma dag och visade förhöjt blodsocker. Remiss skickades till barnkliniken. Föräldrarna sökte själva på akutmottagningen senare samma dygn och diabetes konstaterades.

Anmälans diarienummer: LK/150350