Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en förväxling skett vid operation.

Händelsen gäller en patient som inkom med buksmärtor och misstanke om blindtarmsinflammation. En skiktröntgen genomfördes vilken påvisade akut blindtarmsinflammation och patienten opererades under natten. Efter operationen reagerade kirurgen och misstänkte att äggledare tagits bort istället för blindtarm. PAD-svar bekräftade misstanken. Patient och verksamhet informerades och åtgärder vidtogs. Patienten kunde skrivas ut med antibiotikabehandling.

Anmälans diarienummer LK/163180