Landstinget i Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Landstingets anmälan till Inspektionen för vård och omsorg rör fördröjd uppföljning och kontroll.

Händelsen rör en gravid patient som remitterades från vårdcentral till specialistmödravård, men då det inte framgick av remissen i vilken graviditetsvecka patienten var avvisades remissen. Det gjorde att patienten inledningsvis inte följdes upp enligt befintliga rutiner. Ny fullständig remiss skickades och patienten följdes upp på rätt vårdnivå fram till förlossningen.

Anmälans diarienummer: LK/152242