Bättre vårdkoordinering med 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi

Den 1 november tog Region Värmland över 1177 Vårdguiden på telefon. I dag svarar ett trettiotal sjuksköterskor med lång erfarenhet av värmländsk hälso- och sjukvård när samtalen kommer. Det skapar förutsättningar för bättre vårdkoordinering.

– En av våra förhoppningar i och med övertagandet av 1177 Vårdguiden på telefon var att på sikt förbättra koordineringen av vården för patienter med större behov än råd om vård. Vi hade dock inte förväntat oss att det skulle ge resultat direkt, säger Anna Löwenhamn, enhetschef.

Media välkomnas till pressträff och invigning av verksamheten. Vi kommer att berätta mer om vårt arbete, medarbetarnas vardag och nyttan för patienten.