Region Värmland tar nästa steg för patienter med astma och KOL

Astma och KOL hör till våra vanligaste folksjukdomar. I Värmland finns mer än 30 000 personer som har någon av dessa sjukdomar.

Under en utbildningsdag i Region Värmlands regi samlas 120 berörda medarbetare från Region Värmland och kommunal sjukvård för att förkovra sig inom rehabilitering vid KOL och astma. Dagen ska inspirera till att utveckla rehabilitering utifrån patientens förutsättningar, samt fungera som uppstart för nästa steg i Region Värmlands arbete med astma och KOL.

Media hälsas välkommen att delta under utbildningsdagen. Möjlighet finns att träffa dagens huvudföreläsare från Uppsala Margareta Emtner, sjukgymnast och professor i fysioterapi samt ansvarig inom rehabilitering för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. På plats finns också Anette Ljungberg, Karlstads kommun, samt Region Värmlands Annika Kjellman, kunskapsstödjare, och Henrik Törnqvist, primärvårdsrehabiliteringen.