Invigning datortomograf i Säffle

Röntgenmottagningen i Säffle inviger en ny datortomograf. Utrustningen möter ett ökande behov av datortomografiska undersökningar och bidrar till en behovsanpassad och jämlik vård.

Media hälsas välkomna när bandet klipps för den nya datortomografen i Säffle.