Pressträff om Värmlandsstrategin

Över tusen personer har bidragit med synpunkter, idéer och uppslag. Nu finns ett förslag på hur länet ska utvecklas de kommande tjugo åren – en remissutgåva av Värmlandsstrategin 2040.

I morgon onsdag ska den regionala utvecklingsnämnden besluta om Värmlandsstrategin kan gå ut på remiss. Under remissperioden får alla som vill tycka till om förslaget som bygger på en gedigen grund och mångas röster.

Vad tycker värmlänningarna är viktigt så här långt? Varför ska man delta och hur går remissdialogen till? Välkommen till pressträff i samband med nämndens sammanträde.