Pressmeddelanden

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om Region Värmlands första delårsrapport.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med torsdagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden fattades bland annat beslut om att utreda om Karlstads tätortstrafik kan utvidgas till att omfatta även Hammarö.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 9 oktober beslutade Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd bland annat att bevilja medel till fyra projekt.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 8 oktober beslutade Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd bland annat om årsanslaget till Friskvården i Värmland och om ett remissvar om en nationell biblioteksplan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om förlängning av samverkansavtal inom Uppsala-Örebroregionen.

Värmländska patienter mer nöjda med cancervården

Värmländska patienter blir allt nöjdare med cancervården. Det är resultatet av PREM-enkäten där patienter får skatta sin upplevelse inom hälso- och sjukvården.

Dags för kampanjen Balansera mera

Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest antal besök på akutmottagning, flest inläggningar på vårdavdelning och flest dödsfall. Nästa vecka genomförs kampanjen Balansera mera för att visa hur man kan minska risken att falla.

Elisabet Härenstam är Årets Värmlandsförfattare

Elisabet Härenstam är Årets Värmlandsförfattare

Elisabet Härenstam utsågs på torsdagen till Årets Värmlandsförfattare 2019. Hon får det litterära priset för sitt mångåriga arbete med berättelser som förklarar hur vi ska leva för att människan och jorden ska må bättre.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om att utreda möjligheten att införa förmåner mot bruttolöneavdrag för att stimulera ett hållbart resande, samt om investering i lokaler för sprututbytesmottagning.

Fortsatt minskade kostnader för inhyrd personal

Arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter ge resultat. Under första halvåret av 2019 var Region Värmland den av landets regioner som noterade den största kostnadsreduceringen gällande inhyrd personal.

Viktigt med internationell patientsäkerhetsdag

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Hela 194 länder, däribland Sverige, har gått ihop för att tillsammans öka kunskap och engagemang i alla länder.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid kollektivtrafikens sammanträde på torsdagen beslutades bland annat om utredning av pensionärsrabatter och förutsättningar för en elektrifiering av Fryksdalsbanan.

Ambulans i tiden - god och nära vård på FLISA-kongressen 2019

Region Värmland är värd för 2019 års FLISA-kongress som arrangeras i Karlstad nästa vecka. Årets tema är ”Ambulans i tiden – god och nära vård” med särskilt fokus på ambulanssjukvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde den 11 september beslutade den regionala utvecklingsnämnden bland annat om medel till ett projekt om regional tillväxt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

I samband med höstens första sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om konkurrensutsättning av viss tandregleringsbehandling.

Region Värmland skapar mötesplatser för konstnärer

Region Värmland skapar mötesplatser för konstnärer

För första gången arrangeras Artists in Residence Värmland. Syftet är att skapa mötesplatser för kunskapsutbyte och konstnärlig utveckling. – Genom att involvera fler på en ort kan man också skapa intresse för samtidskonst, säger Marita Axelsson Nordlund.

Många röster i ny regional strategi

Från och med den 6 september kan alla som bor och verkar i länet delta i framtagandet av en ny strategi för hela Värmland. Bidragen samlas in både digitalt och vid fysiska workshop-tillfällen.

Stor innehållsbredd i Värmlandsmontern på Bokmässan i Göteborg

Den 26 september öppnar portarna till årets Bokmässan i Göteborg och Värmlandsmontern är som vanligt på plats med ett innehållsrikt program.

Dansarna tar över Värmland

I en guldfärgad volangkjol som böljar över hela Soltorget i Karlstad inleder ett brittiskt kompani den internationella dansfestivalen Abundance nästa torsdag. En öppning som symboliserar hela festivalen. Tre dagar med myllrande dans i folkvimlet väntar.

Region Värmland inrättar stödfunktion för transpersoner

Mottagningen för sexuell hälsa vid Centralsjukhuset i Karlstad har fått ett utökat uppdrag för att ge bättre stöd till transpersoner. Nu inleds rekryteringen av en person som ska samordna vården som är kopplad till frågor rörande könsidentitet.

Tillbaka till Pressrum