Pressmeddelanden

9 av 10 nöjda med sina resor med färdtjänst- och sjukresor i Värmland

Nio av tio värmlänningar ger betyg fyra eller fem på en femgradig skala för hur länets sjuk- och färdtjänstresor bokas och utförs. Det visar årsstatistiken för 2019 från Anbaro som mäter kundnöjdheten.

Ekonomiskt överskott efter första året som region

Efter första året som region visar Region Värmlands preliminära ekonomiska resultat för verksamheterna ett överskott på 96,7 miljoner kronor.

Beslut om reviderad budget

Regionfullmäktige fattade i dag beslut om en reviderad budget för 2020. Revideringen innebär bland annat att hälso- och sjukvården får en ökad budget med cirka 175 miljoner kronor.

Ny modell för stöd till företagsstödjare

För att skapa ökad tydlighet och långsiktighet inför Region Värmland en ny modell för finansieringen av de aktörer som arbetar med stöd till företag.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

När kollektivtrafiknämnden sammanträdde på onsdagen fattades bland annat beslut om att tilldela Vy Tåg AB den upphandlade regionala tågtrafiken i Värmland.

Falsk nyhet om coronavirus i Karlstad sprids i sociala medier

En bild föreställande en falsk nyhet om ett bekräftat fall av coronavirus i Karlstad sprids i sociala medier. – Detta stämmer inte alls. Vi har inga bekräftade fall av coronavirus i Värmland, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

På tisdagens sammanträde i kultur- och bildningsnämnden beslutades bland annat om stöd till kulturverksamheter och granskning av folkhögskolorna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut som rör länsgemensam beroendemottagning för unga och om ersättning till patienter med dialys i hemmet.

Förbättrade resultat för värmländsk primärvård

Värmland är en av de tre regioner som förbättrat sig mest när patienterna själva svarat på sina upplevelser om sjukvården. Det visar resultat från den senaste Nationella Patientenkäten som fler än 100 000 svenskar har besvarat.

Lena Gjevert blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Lena Gjevert har utsetts till tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Värmland. Hon inleder sitt uppdrag i dag måndag den 3 februari.

Augustprisvinnaren Marit Kapla håller sommarkurs på Klarälvdalens folkhögskola

Augustprisade författaren Marit Kapla kommer i sommar att hålla en skrivarkurs på Klarälvdalens folkhögskola.

Hälso- och sjukvårdsdirektören väljer att sluta en månad tidigare

Tobias Kjellberg väljer att sluta en månad tidigare än planerat och gör sin sista arbetsdag som hälso- och sjukvårdsdirektör på fredag. Det får konsekvenser för den fortsatta organiseringen.

Tobias Kjellberg slutar som hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvårdsdirektör Tobias Kjellberg lämnar sitt uppdrag från och med den 28 februari. – Det har inte varit ett enkelt beslut att fatta, men efter sex år känner jag att det är dags för någon annan att ta över, säger Tobias Kjellberg.

Värmländsk filmare prisades på Guldbaggegalan

Värmländsk filmare prisades på Guldbaggegalan

Emily Norlings kritikerrosade debut "Allt vi äger" har berört och rört om. På måndagskvällen tilldelades hon priset "Årets nykomling" på Guldbaggegalan.

Pia Vinborg blir ny ekonomidirektör i Region Värmland

Pia Vinborg har utsetts till ny ekonomidirektör i Region Värmland. Hon kommer närmast från Thermofisher Scientific i Uppsala, där hon varit vice president global finance för divisionen immunodiagnostik.

Rätt vård på rätt plats med 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi

Rätt vård på rätt plats med 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi

Den 1 november tog Region Värmland över 1177 Vårdguiden på telefon. I dag svarar ett trettiotal sjuksköterskor med lång erfarenhet av värmländsk hälso- och sjukvård när samtalen kommer. Det skapar förutsättningar för bättre vårdkoordinering.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om överlåtelse av Vårdcentralen Grums och tillförordnad regiondirektör.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Kultur- och bildningsnämnden hade sammanträde på torsdagen och beslutade bland annat om bidrag och årsanslag till en rad verksamheter och organisationer.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden beslutade i samband med torsdagens sammanträde bland annat om att Region Värmland ska ta över Jumbolansen i egen regi.

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 4 december beslutade den regionala utvecklingsnämnden bland annat om medel till ett Norgeprojekt, om ett remissvar om E18 och om att ta fram en strategi om Värmland som hästlän.

Tillbaka till Pressrum