Pressmeddelanden

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen bland annat att säga ja till att Region Värmland ska gå in som delägare i Karlstad Airport AB.

Försvarsuppgörelse kan betyda nytt regemente i Kristinehamn

Ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn med start 2021. Detta är enligt uppgifter till Dagens Nyheter på fredagen en följd av en ännu inte offentligt presenterad uppgörelse mellan regeringen och samverkanspartierna C och L.

Region Värmland ska lämna synpunkter på underrättelse från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har meddelat att de överväger att förbjuda Region Värmland att låta gravida medarbetare utföra arbete med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av covid-19.

Klartecken för ombyggnation av Centralsjukhuset i Karlstad

Regionfullmäktige fattade på onsdagen beslut om att Centralsjukhuset i Karlstad ska byggas om. Upp till sju miljarder kronor anslås för projektet. – Det är inte bara ett byggprojekt utan också en del i byggandet av framtidens vård, säger Fredrik Larsson.

Stipendier till tio värmländska kulturskapare

Tio värmländska kulturskapare får varsitt stipendium på 20 000 kronor av Region Värmland. Det är kultur- och bildningsnämnden som delar ut särskilda stipendier till stöd och uppmuntran med anledning av coronapandemin.

Värmlands bokfestival 2020 sänder live

Värmlands bokfestival 2020 blir av, dock inte i sin ordinarie fysiska form. Det blir istället livesändningar från två scener. Datum för årets arrangemang är den 13-14 november.

Läs om läkemedel i journalen via nätet

Journalen via nätet är en av 1177 vårdguidens e-tjänster där den som är 16 år eller äldre kan logga in och läsa information från sin journal. Från 15 september kan värmlänningarna också ta del av information om sina aktuella läkemedel i journalen.

Region Värmland analyserar de indirekta konsekvenserna för folkhälsan till följd av coronapandemin

Region Värmland har tagit fram en nulägesanalys av vilka konsekvenser de smittbegränsande åtgärderna under covid-19-pandemin haft, eller kan komma att få, för folkhälsan i Värmland. Analysen kommer att ligga till grund för fortsatt arbete under hösten.

Nytt sätt att beställa covid-19-provtagning för barn

Det har varit ett hårt tryck på länets vårdcentraler sedan regionen öppnade upp för att PCR-testa barn under 16 år med symtom på covid-19-infektion. Nu öppnas möjligheten att beställa test via e-tjänsterna på 1177.se.

Alla behöver vardagsmotion

Det är inget nytt att det är bra att röra på sig. Men hur mycket vardagsmotionen betyder är kanske inte känt för alla. Region Värmland och flera andra organisationer satsar nu på en kampanj för att människor ska ta 100 trappsteg eller armtag per dag.

Värmlandsstrategin går på remiss – alla kan tycka till

Värmlandsstrategin går på remiss – alla kan tycka till

Över tusen värmlänningar har bidragit med synpunkter, idéer och uppslag. Nu finns ett förslag på hur Värmland ska utvecklas på lång sikt. Till och med den 18 december kan alla som vill tycka till om remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040.

Ökat hållbarhetsansvar med nya livsmedel

Mer närproducerade, ekologiska, svenska och etiska livsmedel. Det är resultatet av Region Värmlands nya livsmedelsupphandlingar – med ett sammanlagt värde på en kvarts miljard kronor – där stort fokus legat på hållbarhetsansvar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om en förstudie om arbetssätt vid upphandling av legitimerade naprapater och kiropraktorer. Dessutom följdes verksamhetens arbete med covid-19 upp.

Region Värmland ansöker om 235 miljoner kronor i statsbidrag för kostnader i samband med covid-19

För att täcka upp för de extra kostnader som regionerna haft i samband med hanteringen av covid-19 har regeringen avsatt fem miljarder kronor. Stödet finns att ansöka om i form av statsbidrag och fördelningen baseras på regionernas faktiska kostnader under perioden 1 februari 2020 till och med 31 juli 2020.

Region Värmland lämnar stabsläge

Från den 1 september lämnar Region Värmland stabsläge och återgår till ordinarie linjeorganisation. – Vi återgår till en mer normal styrning och ledning av hälso- och sjukvården som anpassas till covid-19, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Webbinarium om manlighet och suicid

Samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland bildades för snart fyra år sedan. Sedan dess har det varje år arrangerats en konferens om suicidprevention. I år är konferensen omvandlad till webbinarium och genomförs 10 september. Temat är manlighet och suicid.

Regionstyrelsens ordförande kommenterar att Värmland rödlistas igen

Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson kommenterar att den norska regeringen återigen klassar Värmland som röd zon.

Byggstart för parkeringshus vid Centralsjukhuset

Under första veckan i augusti börjar arbetet med att bereda marken för det nya parkeringshuset som ska byggas vid Centralsjukhuset.

En öppen gräns. Region Värmland uttrycker tacksamhet till värmlänningarna och hälso- och sjukvården

Den norska regeringen har idag beslutat att öppna gränsen mot Värmland. Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) är glad och tacksam. – Norge är viktigt för Värmland. Tack vare att vi lyckats leva upp till de kriterier som Norge satt upp för covid-19, kan vi nu återuppta våra kontakter. Det är oerhört värdefullt.

Region Värmland övergår till stabsläge

Region Värmland har varit i förstärkningsläge sedan mitten av mars men övergår nu till stabsläge. – Vi anpassar beredskapsläget, men effekterna av pandemin kommer fortsatt att vara en central del av vårt uppdrag, säger Lena Gjevert.

Tillbaka till Pressrum