Pressmeddelanden

Nya förutsättningar i vaccinationsarbetet efter besked om vaccin

Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 rekommenderas för personer över 65 år. – Det ger oss nya förutsättningar, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Positivt att Örebro föreslås leda Mellersta civilområdet

Landshövdingen i Örebro län föreslås bli chef för det civilområde där Värmland ska ingå. – Vi i Värmland och Karlstad gratulerar Örebro och konstaterar att det stärker stråket Karlstad-Örebro som redan är starkt inom civilförsvaret, säger regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson.

Region Värmland välkomnar gränsbesked

På fredagen kom beskedet att Norge från och med måndag åter öppnar gränsen för gränspendlare. – Det är ett efterlängtat besked, säger regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson.

Region Värmland har fått svar på ministerskrivelse

Oroade av takten på utbetalningar av pandemistöd till företag skickade Region Värmland ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan och landsbygdsminister Jennie Nilsson. Nu har Näringsdepartementet svarat.

Positivt trendbrott i Värmlands flyttströmmar

I dag publicerade SCB ny statistik för befolkningsförändringarna för helåret 2020. För första gången på mycket länge visar statistiken att fler inom Sverige flyttar till Värmland än från. Pandemin kan vara en bidragande orsak.

Högt tryck då tidsbokningen för vaccination mot covid-19 öppnade

Trycket på att få vaccin mot covid-19 var stort då tidsbokningen öppnades under onsdagen. Bara under den första halvtimmen registrerades 15 000 samtal till Region Värmlands telefonbokning. Fortfarande finns många tillgängliga tider kvar.

Regionfullmäktige i korthet

Region Värmland går in som delägare i Karlstad Airport AB. Det beslutade regionfullmäktige vid sitt sammanträde i dag den 17 februari.

Region Värmland är ny medlem i Mälardalsrådet

Region Värmland är ny associerad medlem i Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen.

Ny och tillfällig ledning för kvinnosjukvården

Under det närmaste halvåret kommer kvinnosjukvården i Region Värmland att ledas av externa resurser. Under tiden ska en ny ledning rekryteras och verksamheten ska samtidigt jobba med resultaten från de två utredningar som nyligen genomförts.

Nu öppnar tidsbokningen för vaccinering mot covid-19

Under onsdagen öppnas tidsbokningen för vaccination mot covid-19 för de som är 85 år eller äldre. Till en början erbjuds ett begränsat antal tider, vilket styrs av tillgången till vaccin.

Nya chefer på plats i hälso- och sjukvårdens ledning

Petra Lundgren är ny chef för område vårdkvalitet och Mikael Bergenheim är ny ordinarie chef för område slutenvård.

Forum Värmland 2021 – Värmlands största forskningskonferens inom hälso- och sjukvård

Forum Värmland 2021 – Värmlands största forskningskonferens inom hälso- och sjukvård

Forum Värmland är en årlig forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet. Den 16 februari är det dags för årets upplaga. Forum Värmland är Värmlands största konferens rörande klinisk forskning inom hälso-och sjukvårdsområdet. Där träffas forskare och forskningsintresserade för att ta del av ny kunskap och knyta nya kontakter.

Snart startar nästa steg i vaccinationen mot covid-19

Vaccineringen av de som är 85 år eller äldre kommer att inledas i slutet av februari. – Vi är redo att börja, men hur många bokningsbara tider vi kommer att kunna erbjuda beror helt på tillgången till vaccin, säger Madelene Johanzon, områdeschef.

Förslag till folkhälsoplan för Värmland på remiss

Hur skapar vi en god och jämlik hälsa? Region Värmland har i bred samverkan med andra aktörer tagit fram ett förslag på ny folkhälsoplan. Till och med den 8 maj kan alla som vill tycka till om förslaget.

Framtidens Värmland engagerar

Framtidens Värmland engagerar

Under hösten 2020 var länets regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin, ute på remiss. Nu sammanställer Region Värmland 145 remissvar från bland annat kommuner, näringslivs- och intresseorganisationer, myndigheter och privatpersoner.

Positivt resultat för Region Värmland

Region Värmland gör ett resultat på 777 miljoner kronor vilket är 659 miljoner kronor bättre än budget. Förklaringen är de tillfälliga statsbidragen för pandemin och lägre kostnader i ordinarie verksamhet.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

På sitt möte på tisdagen hade kultur- och bildningsnämnden bland annat uppe ärenden om nya lokaler för Wermland Opera och en folkhälsoplan på remiss.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vaccinationsresorna ska vara kostnadsfria – även för den som saknar kollektivtrafik. Detta anser kollektivtrafiknämnden i ett förslag till regionfullmäktige som behandlades i nämnden på tisdagen.

Ekonomiskt stöd till företag – ny omgång

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att omfördela ytterligare 6 miljoner kronor till så kallade omställningscheckar. Den tillfälliga stödformen ska gå till småföretag som drabbats i spåren av pandemin och som behöver ställa om för att möta framtiden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Region Värmland ska införa en funktion för att kunna ta emot smärtpatienter på vårdcentralerna. Det var ett av flera beslut på tisdagens sammanträde för hälso- och sjukvårdsnämnd.

Tillbaka till Pressrum