Antalet självmord i Värmland har minskat

Under 2016 tog 33 personer i Värmland livet av sig, vilket är 7 färre än 2015. Socialstyrelsens statistik som kom under onsdagen visar att det är det lägsta antalet sedan mätningarna började 1997.

– Det är naturligtvis bra att antalet självmord i Värmland minskat, men 33 är ändå för många, säger Bengt Stenström, regional samordnare för suicidprevention i Värmland.
– Varje självmord är ett psykologiskt olycksfall. Vi vet att det går att förebygga och i Värmland har vi precis inlett ett gemensamt arbete för fortsatt minskning av antalet självmord.

Regionalt arbete

Den regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland har tagit fram en handlingsplan som ska antas av landstinget, kommuner och andra deltagande organisationer. Målet i planen är att antalet självmord ska minska till högst 20 fram till år 2020. Det ska ske genom olika satsningar på samarbete, stöd till riskgrupper, förebyggande av psykisk ohälsa och utbildning.

– Hela Värmland måste samverka i detta arbete och vi måste öka kunskapen om självmord och bli mer medvetna om att de flesta som försöker ta sitt liv egentligen inte vill dö. Vi måste alla vara uppmärksamma på signaler från personer som har självmordstankar och vi måste våga fråga och våga prata om självmord.

Mer kan göras

Det finns nämligen mer att göra. Många som tar livet av sig har inte ens varit i kontakt med hälso- och sjukvården. Där finns det förbättringspotential enligt Mathias Karlsson som är chef för område öppenvård.

– Det är glädjande att antalet självmord minskar och arbetet i den regionala samverkansgruppen är oerhört viktigt. Men vi har ett jobb att göra för att fler människor som mår dåligt, och som har tankar på självmord, tar kontakt med oss. När dessa människor sen tar kontakt med oss så ska vi som landsting erbjuda en högkvalitativ vård genom hela vårdkedjan. Vi kan aldrig vara helt nöjda förrän de 33 har blivit 0.

Mer information om suicidprevention i Värmland finns på: www.liv.se/suicidprevention