Egenprovtagningsstationer öppnas i Hagfors och Filipstad

Region Värmland öppnar egenprovtagningsstationer för covid-19 i Hagfors och Filipstad.

Region Värmland erbjuder alla som har symtom som kan tyda på en pågående covid-19-infektion och som vistas i Värmland möjlighet att boka egenprovtagning. I Hagfors/Munkfors och Filipstad/Storfors har man hittills varit hänvisade till hemleverans eller att ta sig till provtagningsstation i Torsby respektive Kristinehamn, men nu öppnas egenprovtagningsstationer även där.
– Vi har sedan starten i juni successivt ökat tiderna för hemleveranser i dessa orter men ser nu att det inte räcker. Tiderna har snabbt blivit fullbokade de senaste veckorna och i ett läge när vi har en stor pågående smittspridning är det viktigt att det går att provta sig tidigt i sjukdomsförloppet så att man snabbt kan smittspåra. Därför öppnar vi nu tillsammans med våra samarbetspartners provtagningsstationer även i Hagfors och Filipstad, för att ge de boende på dessa och närliggande orter ökad tillgänglighet till provtagning när de blir sjuka, säger Chefläkare Charlotta Nelsson, Region Värmlands samordnare i provtagningsfrågor.

Egenprovtagningsstationen i Hagfors öppnar 18 december och den i Filipstad preliminärt tisdag 22 december.

Egenprovtagning under jul och nyår

Region Värmland har även bytt laboratorium för analys av proverna. Det nya laboratoriet har möjlighet att analysera fler prover per vecka för region Värmlands räkning, vilket möjliggör en ökad provtagning bland annat på de nya stationerna.

Hur egenprovtagningen kommer vara öppen under jul och nyårshelgerna framgår av e-tjänsterna på 1177.se. Det kommer att vara viss begränsning i provtagningskapaciteten jämfört med vanliga veckor, så det är extra viktigt att de tider som finns går till de som verkligen behöver provta sig.
–Jag vill påminna om att det är viktigt att egenprovtagningen används rätt. Provtagning för covid-19 ska bara göras om du har haft symtom som inte har gått över inom 24 timmar och som inte varat mer än 7 dygn. Egenprovtagningen ska därför inte användas av symtomfria personer eller som friskintyg för resor eller arbete. Den som varit sjuk längre eller har mer uttalade symtom ska söka vård på vanligt sätt, säger Charlotta Nelsson.