EU-förslag skapar oro för Värmlands framtid

EU:s nya taxonomi, som är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som får kallas miljömässigt hållbara, kan få stora konsekvenser för Värmland. I Region Värmland upplever man nu en djup oro för Värmlands satsningar på skogen och bioenergin.

Klassificeringen som håller på att tas fram berör den skogliga bioekonomin, bland annat skogsbruk, energi, transporter och byggande. Detta påverkar definitionen av vad man i Sverige och Värmland betraktar som hållbart skogsbruk. Region Värmland har under lång tid satsat på skogsbaserad bioekonomi och skogsindustriella investeringar med medvetna satsningar på till exempel långsiktigt hållbara material. Det finns nu en risk att investeringar som görs inom dessa områden kommer att prioriteras ner eller helt enkelt tas bort i taxonomin. 

– Det här skulle slå hårt mot investeringar och innovationer i Värmland, vilket är mycket oroande. Om det blir en osäkerhet i hur vissa investeringar kan komma att betraktas kanske viktiga investeringar för Värmland och Sverige inte blir av. Det skulle innebära att vi tappar fart i den viktiga samhällsomställningen till en cirkulär ekonomi, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland. 

Region Värmland har därför skickat ett positionspapper till EU för att visa i hur stor grad den nya klassificeringen skulle påverka Värmland negativt.  

Det som framförallt skulle innebära allvarliga konsekvenser är bland annat att bioenergin formuleras som en "övergångsaktivitet". På sikt kan det komma att skapa problem för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Bioenergi är en viktig del i både Sveriges och Värmlands energiförsörjning då 40 procent av energianvändningen kommer från biomassa. Personbilar kan inom en tioårsperiod bli helt eldrivna, men för att komma till rätta med utsläppen från tung trafik och flygtrafik kommer man att behöva biodrivmedel. 

En annan fara är att man riskerar försörjningen av skogsråvara genom en alltför omfattande administration för skogsägare samt att det ställs orimliga krav på energihushållning i byggnader när man redan har fossilfri värme.  

– Vår förhoppning är att EU ändrar sig kring detta. Det är oerhört viktigt för Värmlands framtid, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden.