Många frågor om vaccination

I söndags startade vaccineringen mot covid-19 i Värmland och den har genererat en hel del frågor från värmlänningarna.
– Många undrar ”när är det min tur att bli vaccinerad?” säger Anders Nordmark, vaccinationssamordnare på Region Värmland.

Svaret är att vi följer den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten har slagit fast, fortsätter Anders Nordmark. Det innebär att det under de närmsta veckorna är kommunerna som får tillgång till vaccin så att de kan vaccinera på sina särskilda boenden, vård- och omsorgspersonal och inom hemtjänsten. 

När den första fasen är färdig inleds fas två, troligen i februari om allt går som det är tänkt.

Vi förbereder oss och planerar bland annat för större vaccinationsmottagningar runt om i länet, men samtidigt inväntar vi besked från Folkhälsomyndigheten om vilka som kommer att ingå i till exempel övriga riskgrupper, i fas tre. Därför kan vi i nuläget inte säga i detalj hur arbetet kommer att gå till, säger Madelene Johanzon, chef för område öppenvård.

Vi förstår att vaccinationsstarten ger hopp om ett slut på pandemin och att det väcker känslor och kanske skapar en viss otålighet, men vi vädjar till alla att ha en förståelse för att det finns en prioritetsordning som vi följer och att vi kommunicerar ut information så snart vi bara kan. Vi har ju samma mål, det vill säga att alla ska få sitt vaccin så snabbt det bara går, fortsätter hon.

När kan allmänheten, det vill säga resten av invånarna som är 18 år eller äldre, erbjudas vaccin?

Det blir troligen först under andra kvartalet. Att vaccinera stora delar av ett läns befolkning är en utmaning för kommunerna och regionen, men Värmland har bra erfarenhet av vaccinering mot säsongsinfluensan och är ett av de län som alltid ligger i topp vad gäller andel befolkning som vaccineras så vi har bra rutiner att luta oss mot, säger Madelene Johanzon.

Var kan man uppdatera sig om vaccination mot covid-19?

Webbplatsen 1177.se är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där. Det finns också information om vad som gäller just i Värmland på regionvarmland.se och kommunerna ansvarar för kommunikationen gentemot sina kunder, säger Anders Nordmark.

Det är dock ingen idé att ringa 1177 telefonrådgivningen eller vårdcentralerna och ställa frågor om när och hur man ska vaccinera sig, de har samma information som finns på webbplatsen 1177. Risken är bara att man tar en telefontid för någon som behöver den i ett annat ärende, poängterar Madelene Johanzon.