Pandemin drabbar olika

Pandemin slår hårt mot delar av näringslivet. Samtidigt går en del företag riktigt bra.
– Vi slås av att bilden är väldigt blandad, säger Stina Höök, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Region Värmland ger kontinuerligt ut lägesbilder över näringslivet och arbetsmarknaden i Värmland som bygger på statistik och samtal med kluster, näringslivsorganisationer och kommuner. 

Årets sista lägesbild visar att 142 värmländska företag har gått i konkurs sedan årets början till och med november, och det är 13 fler än motsvarande period förra året. De värst konkursdrabbade branscherna är detaljhandel, bygg-, design- och inredningsverksamhet och hotell- och restaurangverksamhet. Mer än hälften av företagen hade ett negativt resultat i sitt senaste bokslut. 

Anna-Karin Tollin, analytiker på Region Värmland, menar att det är viktigt att se utvecklingen ur ett större perspektiv.  

– Den senaste femårsperioden har det varit fler konkurser vartannat år, så än så länge avviker inte statistiken från det normala. Men trenden ser inte särskilt ljus ut med allt fler konkurser i november månad. Om det fortsätter så här hela december ut så blir det totalt sett ett sämre år, kanske det sämsta på fem år, säger hon.  

Det finns också en överhängande risk att fler konkurser inom hotell- och restaurangbranschen syns i statistiken efter årsskiftet på grund av uteblivna julbord, som är en stor inkomstkälla för många.  

– I samtal med kluster och näringslivsorganisationer bekräftas bilden av att näringslivet går sämre, men även bättre på sina håll. Bilden är fragmenterad, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden. 

Besöksnäring och handel har det generellt tufft och många företag kämpar för sin överlevnad. Men inom exempelvis skoglig bioekonomi, energi, stål- och verkstad och IT vittnar många företag om att det går som vanligt eller bättre än förväntat. Till och med så bra att vissa behöver investera och rekrytera för framtiden.  

– Vi slås av att bilden är väldigt blandad och absolut inte nattsvart på det stora hela. För oss som regionalt utvecklingsansvariga är det viktigt att sätta in rätt insatser för att stötta företagen som kämpar men också stärka företagen som går bra, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.