Samtal med Arbetsförmedlingen om gränsproblematiken

Arbetsförmedlingen möter idag Region Värmland och Eda, Torsby, Arvika och Årjängs kommun för att diskutera de problem som har drabbat gränskommunerna i spåren av pandemin.

Region Värmland och de fyra kommunerna skickade gemensamt ut en skrivelse den 25 november till Arbetsförmedlingen med en uppmaning om att den ska stärka sin närvaro i kommunerna längs gränsen. Man ser fortsatt ett stort behov av det på grund av den stängda gränsen mellan Norge och Värmland och den ökande arbetslösheten. 

– Det är väldigt positivt att vi nu får till ett samtal med Arbetsförmedlingen för att kunna föra en dialog kring vilka insatser som behöver sättas in. Inget tyder på att gränsen kommer att öppnas under den närmaste tiden, så det finns ett stort behov av att Arbetsförmedlingen ökar sin närvaro i gränskommunerna, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland. 

Förhoppningen är att Arbetsförmedlingen har möjlighet att öka sin närvaro i gränskommunerna, genom egna kontor, statliga servicekontor eller på annat sätt. Region Värmland, gränskommunerna och länsstyrelsen deltar på mötet med Arbetsförmedlingen idag. 

– Det involverar så många människor och hela den lokala ekonomin är satt ur spel. Det är glädjande att vi kan samarbeta för att kunna hitta en positiv lösning, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden. 

Besöksnäringen och handeln i kommunerna är helt beroende av en öppen gräns och är därför särskilt hårt drabbade. Detta är branscher som också bidrar med viktiga instegsjobb för unga och nyanlända, vilket gör situationen ännu allvarligare.