Sista dagen för vaccination mot säsongsinfluensan i Värmland

Värmland är nu inne på den sista leveransen av vaccin mot säsongsinfluensan. Detta efter att över 60 000 vaccinerat sig. Nu stänger vaccinationsmottagningarna i länet.

Efterfrågan av vaccin mot säsongens influensa har hittills varit större än tidigare säsonger både nationellt och internationellt. Regionernas estimat av vaccin gjordes i början av året som tidigare år. Fler doser har därefter blivit upphandlat genom ett nationellt tilläggsavtal och fördelas regionvis.

– Vi har fått över 68 000 doser till Värmland. I år har fler än vanligt valt att vaccinera sig. Det är bra ur smittskyddssynpunkt inför den kommande vintersäsongen då både covid-19 och influensa kommer att cirkulera i samhället, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Regionen har redan delvis senarelagt vaccineringen av vårdnära personal, som också är en rekommenderad grupp för vaccinering, till december för att prioritera riskgrupperna.

Tisdagen den 1 december blir sista dagen för vaccinering

Nu avslutas vaccineringen på länets mottagningar, mer än en vecka tidigare än planerat. De senaste dagarna har vaccin fördelats mellan vaccinationsmottagningar för att möjliggöra vaccineringen av riskgrupper i hela länet.

–Eftersom många i riskgrupper i Värmland har vaccinerat sig innebär det att många har ett skydd mot svår influensa. De pågående rekommendationerna för covid-19 kommer också sannolikt att minska smittspridningen av säsongsinfluensan, säger Ingemar Hallén.

Detta innebär också att de personer som inte tillhör en riskgrupp inte kommer att erbjudas vaccin från Region Värmland.

– Vi är glada att många valt att vaccinera sig. Medarbetena på vårdcentralerna har gjort ett otroligt arbete med vaccineringen under den här speciella tiden som pandemin innebär, säger områdeschef Madelene Johanzon.

Tisdagen den 1 december blir sista dagen för vaccinering på länets vaccinationsmottagningar i vårdcentralernas regi.