Barn under 13 år kan använda egenprovtagning för covid-19

I morgon öppnas möjligheten till egenprovtagning för barn i åldern 6–12 år. Smittspridningen bland barn i den åldern medför att allt fler behöver provtas. Egenprovtagning med hjälp av vårdnadshavare ökar möjligheten att barnen får en provtagningstid.

– Alla som är 6 år eller äldre bör ta prov så tidigt som möjligt efter första symtom som kan vara tecken på covid-19. I takt med att behovet av provtagning har ökat har det blivit svårt att få provtagningstid för barnen på vårdcentralerna. Sedan tidigare har vi egenprovtagning för alla som fyllt 13. Möjligheten till assisterad egenprovtagning för barn mellan 6 och 12 år ska göra det lättare att få provtagningstid, säger Charlotta Nelsson, chefläkare och samordningsansvarig för provtagningen i Värmland.

Vårdnadshavaren hjälper barnet att ta provet

Provtagning för barn i åldern 6–12 år bokas fortfarande via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Vårdnadshavaren kan där välja egenprovtagning med hjälp av vårdnadshavare, vilket innebär att vårdnadshavaren genomför provtagningen på barnet. För de vårdnadshavare som hellre ser att provet tas av vårdpersonal finns fortfarande möjligheten att boka provtagning på en vårdcentral.

Egenprovtagning sker på en provtagningsstation eller hemma.
– För den som väljer provtagningsstation är det viktigt att veta att barnet och vårdnadshavaren ska komma i bil till stationen. Provtagningskit lämnas inte ut till någon som kommer gående eller på cykel. Har man inte tillgång till bil kan vårdnadshavaren hämta provtagningskit på ett apotek, men då är det viktigt att hen inte själv har symtom. Det går också att välja hemleverans. Då hjälper vårdnadshavaren barnet att ta prov, medan den som levererat provtagningskitet väntar i bil utanför.

I Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning för provtagning av barn finns nu även assisterad egenprovtagning med, som alternativ till att prov på barn tas av hälso- och sjukvårdspersonal. Region Värmland öppnar möjligheten till egenprovtagning för barn i åldern 6–12 år i morgon lördag 10 april.

Mer information om att lämna prov för covid-19 finns på webbplatsen 1177.se