Region Värmland gör prioriteringar för att nå bredbandsmålen

Post- och telestyrelsen har en stor pott stödmedel att fördela till bredbandsutbyggnad i landet. Hushåll och företag samt områden som har utmaningar med mobiltäckning hör till de områden som Region Värmland vill prioritera.

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som administrerar ett nationellt bredbandsstöd. I år finns 1,6 miljarder kronor tillgängligt och PTS avser att fördela dessa medel proportionerligt mellan Norrland, Svealand och Götaland utifrån data från senaste bredbandskartläggningen.  

Varje region har fått peka ut vilka specifika byggnader som de anser är mest prioriterade för stödet. Prioriteringen görs utifrån att regionen väljer bland åtta förutbestämda kriterier som PTS har tagit fram.  

Regionala utvecklingsnämnden vill bland annat prioritera hushåll, företagande, områden som har utmaningar med mobiltäckning samt samordning med andra regionala initiativ och stödinsatser. Det ska också finnas en känd efterfrågan av bredbandsutbyggnad. 

- Bredband är en grundförutsättning för digitaliseringen, vilket är viktigt för omställning och utveckling i hela Värmland. Jag är glad över det goda samarbete vi haft med kommunerna och bredbandsaktörerna för att komma fram till vad vi valt att prioritera i det här beslutet, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland. 

 Mellan den 18 maj och fram till 9 augusti kan bredbandsaktörerna ansöka om stödmedel hos Post- och telestyrelsen. De prioriterade områdena som Region Värmland valt ut får en konkurrensfördel när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd. 

- Nu är det viktigt att aktörerna som är verksamma på bredbandsmarknaden ansöker så att vi lyckas mobilisera projekt och att Värmland kan ta del av den stora summa pengar som finns tillgänglig, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland.