Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om reviderad budget för nämnden.

Reviderad budget för hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige beslutade i december 2020 om reviderad regionplan inklusive budget för 2021 där hälso-och sjukvårdsnämnden anvisades ytterligare 27 miljoner kronor för förstärkning av området god, jämlik och jämställd hälsa.

Nu har fördelningen av tillskotten gjorts. Vårdval vårdcentral får 20 miljoner kronor. Tillskottet höjer den ordinarie ersättningen och fördelas enligt ordinarie ersättningsprinciper. Återstående 7 miljoner fördelas till barn- och ungdomspsykiatrin.

Månadsuppföljning och uppföljning av arbetet med covid-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden följer löpande pandemins effekter och arbetet med covid-19 inom hälso- och sjukvården.

För att möta det ökade behovet av provtagning har Region Värmland öppnat fyra nya provtagningsstationer i Kil, Forshaga, Sunne och Hammarö. Från och med vecka 15 infördes också egenprovtagning för barn. Detta har lett till fler provtagningar bland barn och att vårdcentralerna inte behöver bistå vid provtagningen av barn i samma utsträckning som tidigare.

Regionen har också börjat använda ett egenutvecklat verktyg som digitaliserat hela smittspårningsprocessen och som bidragit till att processen blivit smidigare, säkrare och effektivare. Ett samarbete med Folkhälsomyndigheten har inletts för att erbjuda andra regioner verktyget.

Vaccinationen mot covid-19 går fortsatt framåt i Värmland. Närmare 40 procent av värmlänningarna som är 18 år och äldre hade fått sin första vaccinspruta till och med vecka 16. Måndagen den 3 maj inleddes den fjärde och sista fasen av vaccinationen.

– Region Värmland har gjort ett fantastiskt arbete så här långt och det är oerhört glädjande att se vilket tempo vi har i vaccinationsarbetet. Jag vill samtidigt påminna om fortsatt följsamhet till de allmänna rekommendationerna. Vi går mot ljusare tider, men behöver bita ihop ett tag till, säger Marianne Utterdahl (SIV), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.