Region Värmland deltar i vaccinationsstudie

Värmland är en av de regioner som deltar i vaccinationsstudien CoVacc som ska ge svar på frågor om människors immunsvar vid vaccination mot covid-19.

De nya vaccinerna mot COVID-19 är kraftfulla verktyg i kampen mot pandemin, och har visats vara både säkra och effektiva. Målet med studien CoVacc är att studera immunsvaret efter vaccination hos individer som redan haft COVID-19 , och jämföra med individer som vaccineras utan att tidigare genomgått sjukdomen. Detta kan ge svar på en rad frågor som kommer vara till hjälp för beslutsfattare inom vaccinationsprogram, samt besvara grundläggande immunologiska frågor inför framtida pandemier.
– Sedan tidigare stora pandemier har teknologi, analysmetoder och kunskap utvecklats oerhört mycket, och nu är första gången vi har möjlighet att följa en pandemi i realtid och på djupet kunna studera hur detta virus utvecklas och interagerar med vårt immunförsvar. Immunförsvaret är komplext och vi lär oss just nu otroligt mycket som vi kommer ha nytta av i beredskapen för kommande pandemier och vaccinationer, säger Staffan Tevell, överläkare och forskare på infektionskliniken i Karlstad.

Studien leds från Umeå universitet, men från hela landet deltar en rad regioner och Region Värmland är alltså en av dem.
– Vi kommer att finnas på en av de stora vaccinationsmottagningarna vid några tillfällen och erbjuda deltagande i studien. För de som deltar i studien innebär det att man får svara på några frågor om sitt hälsotillstånd samt genomgå blodprovstagning i samband med vaccination samt vid ett antal tillfällen under de kommande åren. Dessa blodprov kommer både att kunna användas för att se om man har haft COVID-19 under pandemin, men även hur man svarar på vaccinationen och hur länge detta svar kvarstår över tid. Dessutom kan det på sikt komma att bli aktuellt med en "booster" , det vill säga en vaccinspruta till som uppdaterar immunförsvaret mot nya mutationer i viruset, och även effekten av denna dos är viktig att undersöka, säger Staffan Tevell.

Studien startar i Värmland under vecka 19 och löper över 4 år. Personer kommer tillfrågas om de vill delta i samband med att de vaccineras.

 

För mer information kontakta Staffan Tevell via växel 010-831 50 00 eller staffan.tevell@regionvarmland.se.