Region Värmland övergår till stabsläge

Region Värmland har varit i förstärkningsläge sedan den 7 december i fjol men övergår nu till stabsläge.
– Den minskande smittspridningen innebär att vi kan anpassa beredskapsläget, men pandemin är långt ifrån över, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Efter nästan sex månader i förstärkningsläge övergår Region Värmland till stabsläge. Beslutet fattades på måndagen av den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

– Det innebär att vi anpassar den nuvarande regionala särskilda sjukvårdsledningen från och med i dag och i stället inför en samordnande stab. Pandemin är inte på något sätt över, utan kommer att prägla vår vardag ett tag till. Vi fortsätter med regelbundna möten på ledningsnivå, men frågorna kommer i huvudsak att hanteras i linjen, säger Lena Gjevert.

Under de senaste veckorna har smittspridningen i Värmland minskat kraftigt. Under förra veckan började trycket på hälso- och sjukvården också att lätta något.

– Det gör att vi kan börja trappa ner något vad gäller covidvården och det arbetet har redan inletts. Samtidigt är vi förstås beredda att växla upp om något skulle ändra sig. Sedan hoppas vi, som alla andra, att den tredje vågen är den sista.