Stärkt samverkan med Frykcenter för patienter med postcovid

Region Värmland och Stiftelsen Frykcenter stärker sin samverkan för att kunna ge patienter med postcovid god vård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagen.
– Det är angeläget att vi skapar goda förutsättningar för att kunna ta hand om den här patientgruppen, säger Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Värmland och Stiftelsen Frykcenter samarbetar sedan tidigare vad gäller patienter som är i behov av medicinsk rehabilitering inom neurologi, ortopedi, multitrauma och muskelsjukdomar samt vid långvarig smärta. Nu stärker man samverkan för att kunna ta emot och behandla patienter som drabbats av så kallad postcovid.

– Vi arbetar brett med frågan just nu för att kunna hjälpa patienter som drabbats av postcovid. Jag är glad över att vi kan nyttja den kompetens som redan finns på Frykcenter, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Pandemin har inneburit uteblivna uppdrag för Frykcenter vilket i sin tur skapat utrymme att utöka samarbetet med Region Värmland.

– Vi har en organisation och ett team som arbetar med den här typen av patienter. Under pandemin har vi fortbildat oss löpande vad gäller postcovid och behandlar redan patienter med den här problematiken. Vi har också ett gott samarbetat med medarbetare på neurologi- och rehabiliteringskliniken sedan tidigare, säger Åsa Vålvik, rehabiliteringschef på Frykcenter.

– Rent konkret har vi har tagit fram en kurs för patienter med postcovid i samverkan med regionen. Det känns viktigt att vi ger patienter stöd och redskap för att de ska kunna komma tillbaka till ett bra liv. Vi ser fram emot detta.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut innebär att det samarbete som redan finns mellan parterna genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP) utökas. Region Värmland kommer att finansiera samarbetet med högst 5,5 miljoner kronor under 2021.

– Det är fortfarande mycket som är nytt vad gäller postcovid och kunskapsläget förändras hela tiden. Därför är det angeläget att vi skapar goda förutsättningar för att kunna ta hand om den här patientgruppen och det har vi gjort i och med dagens beslut. Det känns mycket bra, säger Marianne Utterdahl.