Medborgardialoger

Region Värmland arbetar med olika metoder för att samla in synpunkter från medborgarna i Värmland.

Tidigare medborgardialoger

Nedan kan du läsa om de medborgardialoger som varit och vilka ämnen som tagits upp under dialogerna.

Medborgardialoger 2016

Tidigare års medborgardialoger