Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden i Värmland är gemensam för Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Hjälpmedelsnämnden består av 19 ledamöter och 19 ersättare. Region Värmland utser tre ledamöter och tre ersättare och varje värmländsk kommun utser en ledamot och en ersättare.

Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet. 

Mötesdagar för Hjälpmedelsnämnden 2021
12 mars
12 maj
24 september
12 november

Protokoll och möteshandlingar:

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för Hjälpmedelsnämnden finns här.

Hjälpmedelsnämndens protokoll från 2013-2018 hittar du här.

Hjälpmedelsnämndens presidium

OrdförandeHenrik Samuelsson (M)
Vice ordförande: Eva Frykenberger (C), Kils kommun