Hjälpmedelsnämndens utskott

Hjälpmedelsnämnden har ett utskott; arbetsutskottet med sex ledamöter och sex ersättare.

De ärenden som ska avgöras av den gemensamma nämnden i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Mötesdatum för arbetsutskottet 2021
24 februari
22 april
6 september 
25 oktober

Arbetsutskottets presidium:

Ordförande: Henrik Samuelsson (M)