Kollektivtrafiknämndens utskott

Kollektivtrafiknämndens har två utskott, arbetsutskottet och tätortstrafiksutskottet.

Arbetsutskottet

Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare. Personerna i kollektivtrafiknämndens presidium utgör presidiumet även i arbetsutskottet. Inom utskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för.

Mötesdatum för arbetsutskottet 2021
19 januari
16 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
24 augusti
21 september
26 oktober
23 november

Tätortstrafikutskottet

Tätortstrafiksutskottet består av (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i kollektivtrafiknämndens presidium utgör presidiumet även i tätortstrafikutskottet. Inom utskottet sker beredning av ärenden om tätortstrafik, bland annat avseende samordning mellan kollektivtrafik och respektive kommuns stads- och samhällsplanering.

Mötesdatum för tätortstrafiksutskottet 2021
21 januari
10 mars
9 april
28 april
2 juni
20 augusti
15 september
23 oktober
18 november

Utskottens presidium

Ordförande: Jesper Johansson (MP)
1:e vice ordförande: Tomas Riste (S)
2:e vice ordförande: Margareta Larsson Nisser (M)