Kollektivtrafiknämndens utskott

Kollektivtrafiknämndens har två utskott, arbetsutskottet och tätortstrafiksutskottet.

Arbetsutskottet

Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare. Personerna i kollektivtrafiknämndens presidium utgör presidiumet även i arbetsutskottet. Inom utskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för.

Mötesdagar för arbetsutskottet 2019
24 januari
6 mars
28 mars
3 maj
29 maj
29 augusti
26 september
25 oktober
21 november

Tätortstrafikutskottet

Tätortstrafiksutskottet består av (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i kollektivtrafiknämndens presidium utgör presidiumet även i tätortstrafikutskottet. Inom utskottet sker särskild beredning av ärenden om tätortstrafik, bland annat avseende samordning mellan kollektivtrafik och respektive kommuns stads- och samhällsplanering.

Mötesdatum för tätortstrafiksutskottet 2019
24 januari
6 mars
28 mars
3 maj
29 maj
29 augusti
26 september
25 oktober
21 november

Utskottens presidium 2019

Ordförande: Jesper Johansson (MP)
1:e vice ordförande: Tomas Riste (S)
2:e vice ordförande: Margareta Larsson Nisser (M)