Revisionskontoret

På Region Värmlands revisionskontor arbetar tre certifierade kommunala yrkesrevisorer.Från vänster Johan Magnusson, Karin Selander och Anders Marmon.

 

Kontaktuppgifter

Johan Magnusson
Telefon: 054-61 40 60
E-post: johan.magnusson@regionvarmland.se

Revisionsdirektör
Karin Selander
Telefon: 054-61 54 60
karin.u.selander@regionvarmland.se

Revisor
Anders Marmon
Telefon: 054-61 41 35
anders.marmon@regionvarmland.se