Ändamålsbestämda bidrag

Ändamålsbestämda bidrag inom funktionsrättsområdet består av tre olika former av bidrag.

På följande sidor finns grundläggande kriterier och hur du ansöker om: