Ändamålsbestämda bidrag

Ändamålsbestämda bidrag kan vara både till organisationer och till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Bidraget kan sökas av ideella organisationer som bidrar till att förstärka eller komplettera hälso- och sjukvårdens egen verksamhet. Det kan exempelvis gå till behandlande, rehabiliterande, individstödjande insatser eller förebyggande verksamhet, tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som prövar eller utvecklar nya metoder inom en viss verksamhet.

Exempel på bidrag till organisationer är:

  • Bidrag till "Mötesplats afasi"
  • Taltidningen "Värmlänningen"
  • Badverksamhet i Värmland
  • 10% lönebidrag
  • Lägerverksamheter för barn och ungdomar som anordnas av länsföreningar och riksförbunden. Syftet med aktiviteterna är att under betryggande former ge ungdomarna en större insikt i och kunskap om sin sjukdom samt ökade kunskaper om och motivation till egenvård.

 

Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Särskilda bidrag ges till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning för aktivering, rekreation, habilitering och rehabilitering. Bidragen används till exempel till lägerverksamhet, samt till folkhögskolor för anpassningskurser för personer med funktionsnedsättning bosatta inom länet.

För mer information om bidrag och ansökningsblankett kontakta Region Värmlands funktionsrättstrateg.