Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2019-09-24

Justerat: 2019-10-07

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-10-07 till och med 2019-10-29. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands kansli.

Protokollet finns tillgängligt här.