Anslagstavla

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionala utvecklingsnämnden 2020-09-02

Anslag

Protokollfört sammanträde: Förbundsdirektionen Svensk Luftambulans 2020-08-27

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2020-09-02

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnden 2020-09-01.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-01

Tillkännagivande

Tillkännagivande: Regionfullmäktige 2020-09-16

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regional utvecklingsnämnden 2020-09-02, omedelbart justerad paragraf.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-01, omedelbart justerade paragrafer.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Drift- och servicenämnden 2020-05-28

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2020-08-24, omedelbart justerad paragraf.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-18, omedelbart justerad paragraf.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Revisionen 2020-06-11

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2020-06-23

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionala utvecklingsnämnden, 2020-06-17

Anslag

Protokollfört sammanträde: Svensk Luftambulans 2020-06-02

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden, 2020-06-17

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden, 2020-06-17, omedelbart justerad paragraf

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-06-09

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnden 2020-06-09

Anslag

Protokollfört sammanträde: Svensk Luftambulans 2020-04-17

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionfullmäktige 2020-06-03

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-09 omedelbart justerade paragrafer 2020-06-10

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnden 2020-06-09 omedelbart justerade paragrafer.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionfullmäktige 2020-05-19

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2020-05-26

Tillbaka till Anslagstavla