Anslagstavla

Anslag

Protokollfört sammanträde: Svensk Luftambulans 2020-03-05

Anslag

Protokollfört sammanträde: Drifts- och servicenämnden 2020-02-20

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnd 2020-03-24, Omedelbart justerad paragrafer

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnd 2020-03-24, omedelbart justerade paragrafer

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regional utvecklingsnämnd 2020-03-18

Anslag

Tillkännagivande: Regionfullmäktige 2020-04-21 inställt.

Anslag

Tillkännagivande: Regionfullmäktige 2020-04-21 inställt.

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regional utvecklingsnämnd 2020-03-18, Omedelbart justerad paragraf §30 Regional prioritering för statligt investeringsstöd för bredbandsutbyggnad år 2020

Anslag

Protokollfört sammanträde : Revisionen 2020-03-12

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2020-02-18

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hjälpmedelsnämnden 2020-02-20

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionfullmäktige 2020-02-11

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2020-02-05

Anslag

Protokollfört sammanträde: Revisionen 2020-02-13

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionala utvecklingsnämnden 2020-02-05

Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-04

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnden 2020-02-04

Anslag

Protokollfört sammanträde: Svensk Luftambulans 2020-01-20

Anslag

Protokollfört sammanträde: Patientnämnden 2020-02-05

Anslag

Protokollfört sammanträde: Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 2020-01-24

Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2020-02-05, Omedelbart justerade paragrafer, §17, §21

Tillkännagivande

Tillkännagivande: Regionfullmäktige 11 februari Den 11 februari kl. 09.00 sammanträder regionfullmäktige i Galaxen, Regionens hus i Karlstad. Allmänheten hälsas varmt välkommen! Ordförande Jane Larsson

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2020-01-28

Anslag

Protokollfört sammanträde: Drifts- och servicenämnden 2019-11-27

Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2019-12-17

Tillbaka till Anslagstavla