Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnden 2019-11-13

Justerat: 2019-11-26

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-11-26 till och med 2019-12-18. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.