Tillkännagivande

Den 25 november kl. 09.00 sammanträder regionfullmäktige i Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!
Ordförande Jane Larsson

Några av ärendena som kommer att behandlas under mötet är:

 

  • Svar på motion av Åsa Johansson (S) om Elektrifiering av Frykdalsbanan (RS/190378)
  • Svar på motion av Daniel Schützer (S) om Öka tillgängligheten på Första Linjen (RS/190274)
  • Säkerhetspolicy för Region Värmland (RS/190073)
  • Policy för kommunikation- och påverkan (RS/191923)
  • Skattesats för år 2020 (RS/192320)
  • Begäran om ändring av stadgarna för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd (RS/191554)

 

 Sammanträdet webbsänds på www.regionvarmland.se. Handlingar till mötet hittar du här.

Samtliga mötesdatum för regionfullmäktige under 2019 hittar du här.