Anslag

Protokollfört sammanträde: Hjälpmedelsnämnden 2019-11-27

Justerat: 2019-12-10

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-12-10 till och med 2019-12-31. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.