Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-04

Justerat: 2019-12-16

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-12-16 till och med 2020-01-06. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.