Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2019-12-17

Justerat: 2020-01-07

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-01-08 till och med 2020-01-29. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.