Tillkännagivande

Tillkännagivande: Regionfullmäktige 2020-06-03

 

Tillkännagivande: Regionfullmäktige 3 juni

Den 3 juni kl. 09.00 sammanträder regionfullmäktige i Galaxen, Regionens hus.

Med anledning av pågående Coronapandemi rekommenderas allmänheten att följa sammanträdet via webbsändningen.

 

Ordförande Jane Larsson.

 

Bland annat kommer följande ärenden att behandlas under mötet:

  • Revisionsberättelse
  • Årsredovisning för år 2019
  • Ansvarsfrihet för år 2019
  • Regionplan 2021, flerårsplan 2021–2023 och budget 2021
  • Principer för priser och produkter i kollektivtrafiken 2021
  • Förfrågan om revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalen i Värmland 2021
  • Översyn av avgifter/intyg i hälso- och sjukvården för 2021

Handlingar till mötet hittar du här.