Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionstyrelsen 2020-06-23

Justerat: 2020-06-29

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-06-29 till och med 2020-07-21. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.