Anslag

Protokollfört sammanträde: Svensk Luftambulans 2020-04-17

Justerat: 2020-06-17

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-06-17 till och med 2020-07-09. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.