Äldre möteshandlingar och protokoll

Här kan du läsa äldre handlingar och protokoll från Region Värmlands politiska organ.

Handlingar från Landstinget i Värmland för mandatperioden 2014-2018 finner du nedan. 

Äldre protokoll kan du beställa från Region Värmlands diarium. Du kan ringa till diariet på telefon 054-61 42 08 alternativt 054- 61 43 25 eller via mejl diariet@regionvarmland.se 

Handlingar från Region Värmland 2015-2018

Protokoll och möteshandlingar för regionfullmäktige, regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden från kommunalförbundet Region Värmland under åren 2015-2018.

Handlingar från Landstinget i Värmland 2014-2018