Äldre möteshandlingar och protokoll

Här kan du läsa äldre handlingar och protokoll från Region Värmlands politiska organ.

Äldre protokoll kan du beställa från Region Värmlands diarium. Du kan ringa till diariet på telefon 054-61 42 08 alternativt 054- 61 43 25 eller via mejl diariet@regionvarmland.se 

Handlingar från Region Värmland 2019

Protokoll och möteshandlingar från Region Värmland under 2019.

Handlingar från Kommunalförbundet Region Värmland 2015-2018

Protokoll och möteshandlingar för regionfullmäktige, regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden från kommunalförbundet Region Värmland under åren 2015-2018.

Handlingar från Landstinget i Värmland  2014-2018

Protokoll och möteshandlingar från Landstinget i Värmland under åren 2014-2018.