Barn och flerspråkighet

Tid
Tisdag 18 maj 09:00 - 12:00

Många barn lever i miljöer där det ibland inte finns tillgång till svensktalande kamrater, och inte alltid heller på modersmålet. Här har förskolan, barnhälsovården och biblioteken stor betydelse för utvecklingen av barnens båda språk.

Region Värmland bjuder in till en fortbildningsdag med föreläsning av Eva-Kristina Salameh, leg logoped och medicine doktor med inriktning mot flerspråkighet, och efterföljande gruppdiskussioner.    

Fokus för dagen är olika kulturers syn på hur barn lär sig språk, inte minst vår egen, och hur skriftspråket kan presenteras på olika sätt. Eva-Kristina ger en fördjupning i flerspråkig utveckling, men även vad som kan orsaka att andraspråket dröjer, samt hur man kan tänka kring samarbetet med föräldrarna.  

  • Målgrupp: Personal från bibliotek, barnhälsovård och förskola. 
  • Fortbildningen ges digitalt och är kostnadsfri.
  • Länk skickas ut separat en vecka innan träffen.


Egna förberedelser inför fortbildningsdagen

Läs:
Flerspråkiga barn (Rikshandboken)

Läs och titta:
 Läs “Bakgrund för att tillgodogöra sig filmerna” och titta på filmen “Utmaningar och stöttning i ett flerspråkighetsperspektiv" (Skolverket).


Läs:
Monica Axelssons artiklar:
Andraspråksutveckling och flerspråkighet
Litteracitetsutveckling” (Skolverket)

 

Anmäl dig här

Tillbaka till Regionens kalender