Ett län för alla — utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinder

Tid
Onsdag 23 oktober 09:00 - 16:00
Plats
Värmlands museum, Sandgrundsudden, Karlstad

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder in till en utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinderpolitik.

Dagen bjuder på föreläsningar med diskussioner, samt föreställningen I Faderns, sonens och Försäkringskassans namn med Eric Löwenthal.

Målgrupper för dagen:

  • kommun- och regionledningar
  • politiker
  • strateger och utvecklingsledare inom mänskliga rättigheter
  • tjänstepersoner som har ansvar för och är aktiva inom funktionshinderpolitiken
  • handläggare inom funktionshinderområdet
  • representanter för samtliga ideella funktionsrättsorganisationer.

Syfte

  • att utgöra stöd till länets kommuner och Region Värmland
  • att konkretisera funktionshinderpolitikens nationella mål, och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • att bidra till implementering i länet; övergripande, i egen förvaltning och inom eget uppdrag
  • att den 26 november fortsätta med det länsövergripande arbetet med en workshop.

Föreläsare

Maud Einarsson jobbade som byggprojektledare i dåvarande Landstinget, blev sjuk och rullstolsburen. Vi får följa henne på en resa som gav nya perspektiv inom många områden, både i yrket och privat.

Anna Bruce är jurist och specialiserad på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon satt med i förhandlingarna när konventionen arbetades fram och har skrivit en nästan 500-sidig doktors­avhandling om dess rättigheter och grundidéer. Efter 20 år i akademin kompletterar hon numera forskning och undervisning med att arbeta direkt med implementeringen av Konventionen genom Raoul Wallenberg Institutets verksamhet i Sverige och utomlands.

Representant från Socialdepartementet Styrutredningen för funktionshinderpolitiken. Vad säger den?

Martin Lagercrantz är sektionschef på enheten implementeringsstöd på Myndigheten för delaktighet.

Barbro Boomsma är ombudsman på Funktionsrätt Värmland, med lång erfarenhet inom funktionsrättsområdet.

Eric Löwenthal spelar ståuppföreställningen FADERN – I Faderns, sonens & Försäkringskassans namn, som är gjord utifrån att vara far till en son med en grav utvecklingsstörning. Det ömtåliga ämnet till trots, bjuds vi på en humoristisk föreställning om livet med sonen, alla insatser som görs, fördomar, tillgänglighetsfrågor och trassel med byråkratiska myndigheter med mera.

Program och anmälan hittar du på lansstyrelsen.se

Tillbaka till Regionens kalender