Sanning, lögn och språk

Tid
Tisdag 8 september 08:30 - 16:00
Plats
Karlstad CCC

Åsa Wikforss. Maria Wetterstrand. Sanna Torén Björling. En filosof, en journalist och en före detta politiker kommer att bidra med, och resonera utifrån, sina olika perspektiv på temat sanning, lögn och språk.

Vi får också möta Erica Sandlund och Peter Wikström som är forskare vid Karlstads Universitet och medie- och kommunikationsforskare Johan Farkas.

Projektet Värmland läser fortsätter att bjuda in till mötesplatser med samhälleliga aspekter på språket. Vi lever i ett demokratiskt land där vi fritt får uttrycka våra åsikter. Att dölja sanningar och vinkla budskap har alltid varit möjligt. Det nya medielandskapet med Internet och sociala medier har gett alla fantastiska möjligheter att kommunicera. En baksida är att det blivit relativt enkelt att sprida falska nyheter. Med detta faktum blir behovet av att vara källkritisk, medveten och att kunna genomskåda budskap viktigare än någonsin.

Innehåll

Kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström inleder dagen. Förutom innehållet nedan kommer vi att ha workshops i mindre grupper och reflektioner i storgrupp.

Om att förstå och genomskåda
Sanningen och demokratin  
Åsa Wikforss, filosof och en av de aderton i Svenska Akademien.  

Retorik och politik. Vad är egentligen
mediaträning och hur slipad ska en politiker vara?
Maria Wetterstrand, föreläsare och fd politiker

Social hållbarhet
Sluta jaga sanningen på bekostnad av demokratin.
Johan Farkas, medie- och kommunikationsforskare
  
Språket som verktyg
Var får du dina nyheter ifrån? – vad är journalistik och vad är inte journalistik?
Sanna Torén Björling, journalist DN

Icke-ursäkt! Hur offentliga ursäkter tas emot och förhandlas efter #MeToo.
Erica Sandlund och Peter Wikström, forskare Karlstads Universitet.

Vill du veta mer om sanning, lögn och språk? - kom och fördjupa dig i ämnet tillsammans med alla oss andra! Projektet Värmland läser har en bred primär målgrupp och det är professioner, aktörer och vårdnadshavare som möter eller kan påverka vardagen för barn, ungdomar och unga vuxna mellan 7-25 år. 

---------

Plats: Konferensen kommer att genomföras streamad och öppen online för alla anmälda. Gästföreläsarna och moderator kommer att finnas på plats i konferenslokal (Karlstad CCC), det kommer att fungera jämförbart med en tevestudio. (Detta är en förändring i förhållande till den första inbjudan då planen var att ha 50 personer på plats.) 

Målgrupp: Du som har möjlighet att påverka vardagen för barn och unga vuxna. Du arbetar till exempel på ett studieförbund, en skola, en myndighet, i en frivilligorganisation, i en kommun, i Region Värmland, på ett bibliotek, har hand om ledning eller kompetensförsörjning inom ett företag eller verkar i lokal eller regional politik.

Kostnad: Dagen är kostnadsfri. 

Sista anmälan: Den 2 september 2020

Länk till anmälan

Kontaktpersoner: 

Åsa Ranung. Region Värmland
asa.ranung@regionvarmland.se 

Beatrice Högås, Agera
beatrice@ageravarmland.se 

Britt-Marie Lindgren (om det gäller frågor som rör anmälan)
britt-marie.lindgren@regionvarmland.se

 

             

 

Tillbaka till Regionens kalender