Systemiskt möte - utbildning samtalsledare

Tid
Torsdag 24 september 09:00 - 16:00

Utbilda dig till samtalsledare i metoden systemiskt möte. Dialogmetoden systemiskt möte utvecklar och stärker arbetsgruppens "kollektiva intelligens", främjar lärande och utveckling i komplexa organisationer och skapar delaktighet och känsla av sammanhang.

Tillbaka till Regionens kalender