Textilt återbruk och täljd mekanik

Tid
-

Save the date! Återbruk av textil och plast med Johanna Törnqvist och täljd mekanik med Per Helldorff. En fortbildning för pedagoger i Värmland. Arvika den 26-27 oktober.

I oktober arrangerar Region Värmland en fortbildning för slöjdlärare och slöjdpedagoger i Värmland i textilt återbruk med Johanna Törnqvist och täljd mekanik med Per Helldorff. Mer information och anmälan kommer i slutet av augusti.

 

 

Tillbaka till Regionens kalender